Kiểm tra tên miền
www

Hướng dẫn cài đặt email trên IOS

(25/06/2016)


Vào mục Settings > Mail, danh bạ, lịch, trong phần Tài khoản, chạm vào mục thêm tài khoản

7-6-2015 4-37-16 PM

Bước 2:

Chọn phần Khác trong danh sách các loại tài khoản mà iOS hỗ trợ.

7-6-2015 4-40-18 PM

Bước 3:

Chọn Thêm tài khoản mail

7-6-2015 4-41-26 PM

Bước 4: Điền thông tin cơ bản của tài khoản

2

Tên: họ tên của bạn muốn hiển thị

Email: email của bạn (demo@vsmail.vn)

Mật Khẩu: …

Mô tả: có thể để mặc định

Bước 5: Điền thông tin máy chủ kết nối

phần thông tin Tên máy chủ: mail.domaincuaban.com

ví dụ: mail.vsmail.vn

hoặc giữ nguyên như trong hình minh họa, ngoại trừ bạn phải điền đúng địa chỉ email và mật khẩu của bạn để kết nối.

7-6-2015 4-48-04 PM

Sau khi nhấn Next (Tiếp theo), nếu phần mềm có hỏi như sau, thì các bạn chọn No (Không Đồng ý).

Bước 5: SSL

Khi kiểm tra kết nối tới máy chủ thành công, các bạn sẽ nhận được màn hình xác nhận như sau:

7-6-2015 4-49-12 PM

Chọn Save (Lưu) để kết thúc việc cài đặt.

Việc cài đặt cần lưu ý một số vấn đề sau

Incoming server : 

server : mail.tenmien.com

nếu cài đặt imap 

port : 143

nếu cài đặt  pop

port : 110

Outgoing server

server : mail.tenmien.com

port : 25

Nguồn:gss

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè
Tin khác