Kiểm tra tên miền
www

Khi bạn mua một tên miền từ Mắt Bão, bạn sẽ có được một số dịch vụ miễn phí. Chúng tôi cung cấp một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, giải pháp để quản lý tên miền của bạn và các dịch vụ giá trị gia tăng..


DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI MỖI TÊN MIỀN:

1. Tài khoản quản lý trực tuyến tên miền

2. Dynamic DNS

3. Tên miền / Chuyển tiếp URL

4. 24 / 7 Live Hỗ trợ khách hàng

5. Subdomain tên miền phụ

6. Khóa tên miền


ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN PHẢI BẢO ĐẢM CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

 Tên miền | domain không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org,

 Tên miền | domain chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).

 Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.

 Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền | domain bằng dấu trừ (-).

 Tên miền| domain càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai

 Tên miền | domain phải liên quan đến tên chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

 Tên miền | domain đã có chủ thể khác đăng ký, hoặc tên miền đang tranh chấp.

 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền | domain hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè